وزارت جهاد کشاورزی
دستاوردهاي بخش كشاورزي در دولت هاي نهم و دهم؛
1392/04/17

مجموع توليدات بخش كشاورزي در سال 1391 معادل 118 ميليون تن بوده است كه در مقايسه با سال 1390 (110 ميليون تن) از رشدي برابر با 3/7 درصد برخوردار است.

 ميزان كل توليدات كشاورزي در سال 1356 معادل 26449 و در سال 1383 معادل 86960 هزار تن بوده است كه اين رقم در سال 1391 به 118083 ميليون تن رسيده است.
همچنين ميزان صادرات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از 4/1 ميليارد دلار در سال 1383 به 2/6 ميليارد دلار افزايش يافته است كه حاكي از رشدي معادل 342 درصد است و به عبارت ديگر 4/4 برابر افزايش يافته است. همچنين تراز بازرگاني (صادرات منهاي واردات) انواع ميوه در طول دولت هاي نهم و دهم از 35/1 ميليارد دلار به 17/2 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بر اين اساس، ميانگين رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در 8 سال اخير حدود 4/5 درصد بوده است؛ در حالي كه در برنامه هاي اول، دوم و سوم به طور متوسط سالانه 2/4 درصد بوده است.
ميزان اشتغال ايجاد شده در بخش كشاورزي در سال 1391 برابر با 287 هزار شغل بوده است كه در مقايسه با سال 1390 و سال 1389 به ترتيب معادل 2/17 درصد و 7/90 درصد افزايش نشان مي دهد.
در سال 1391 اعتبارات تسهيلات بانكي معادل 9 هزار ميليارد تومان جهت توسعه سرمايه گذاري و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي موجود به بخش كشاورزي اختصاص يافت. 6 هزار ميليارد تومان آن با نرخ سود و كارمزد 7% و 3 هزار ميليارد تومان آن با نرخ سود و كارمزد 13% بوده است. اختصاص اين حجم از اعتبارات به بخش كشاورزي در يكسال تاكنون در تاريخ بخش كشاورزي سابقه نداشته است.

احداث بيش از 350 هزار هكتار شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي

در بخش اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار؛ از ابتداي انقلاب اسلامي تا قبل از دولت نهم 492614 هكتار بوده كه در مجموع عملكرد دولت هاي نهم و دهم 803149 هكتار است و نشاندهنده رشد بيش از 200 درصدي است.
در بخش احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي از ابتداي انقلاب اسلامي تا قبل از دولت نهم 261948 هكتار بوده كه در مجموع عملكرد دولت هاي نهم و دهم 357594 هكتار است و نشاندهنده رشد 157 درصدي است.
در بخش احياء و مرمت قنوات از ابتداي انقلاب اسلامي تا قبل از دولت نهم 10280 كيلومتر بوده كه در مجموع عملكرد دولت هاي نهم و دهم 15445 كيلومتر است و نشاندهنده رشد 181 درصدي است.
در بخش اجراي عمليات آبخيزداري از ابتداي انقلاب اسلامي تا قبل از دولت نهم 8477 هزار هكتار بوده كه در مجموع عملكرد دولت هاي نهم و دهم 9190 هزار هكتار است و نشاندهنده رشد بيش از 100 درصدي است.

رشد 261 درصدي ظرفيت صنايع فرآوري محصولات كشاورزي 

تا سال 1384 ظرفيت صنايع فرآوري محصولات كشاورزي به بهره برداري رسيده، 8/6 ميليون تن بوده كه در طول دولت نهم و دهم 24/6 ميليون تن رسيده كه 261 درصد رشد عملكرد سالانه را نشان مي دهد.

پرداخت 85 درصد هزينه هاي اصلاح روش هاي آبياري 

در سال 1356؛ هزار طرح، در سال 1384؛ 6901 طرح تحقيقاتي انجام شده كه در سال 1390 به 9383 رسيده است. ارتقاء ضريب مكانيزاسيون از 67% قوه اسب بخار در هكتار در سال 1383 به 18/1 قوه اسب بخار در سال 1391، ارتقاء شاخص سلامت محصولات توليدي، پرداخت 85 درصد هزينه هاي اصلاح روش هاي آبياري به صورت بلاعوض به كشاورزان، پرداخت بيش از هزار ميليارد توامان خسارت به كشاورزان در سال 1391 از طريق صندوق بيمه كشاورزان، تهيه اطلس پوشش گياهي كشور، تهيه نقش اكو سيستم هاي گياهي و تهيه عناصر غذايي خاك در 40 درصد دشتهاي كشور از ديگر دستاوردهاي بخش كشاورزي طي 8 سال اخير بوده است.

تشكيل 68 صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سراسر كشور

تصويب راهبردهاي بلند مدت توسعه بخش كشاورزي از منظر آمايش سرزمين، تدوين و تصويب بسته هاي اجرايي توسعه بخش كشاورزي در چارچوب برنامه پنجم توسعه براي تمامي زير بخشهاي كشاورزي كشور، تشكيل 68 صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سراسر كشور به منظور حمايت از تامين نقدينگي مورد نياز كشاورزان و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در 8 سال اخير، افزايش مراكز ترويج و خدمات كشاورزي از 271 مركز در سال 1384 به 1164 مركز در سال 1391 تحولات بخش كشاورزي در دولت هاي نهم و دهم بوده است.

بازسازي بيش از هفت هزار واحد مرغداري و دامداري

در چارچوب طرح هدفمندي سازي يارانه ها، تعداد 7379 واحد مرغداري و دامداري كشور بازسازي شده و مجهز به فناوري پيشرفته شده اند كه اين اقدام در چند دهه گذشته سابقه نداشته است و اين روند بازسازي واحدهاي توليدي همچنان ادامه دارد.
معرفي 350 دستاورد تحقيقاتي در بخش كشاورزي طي 8 سال اخير كه به چرخه توليد منتقل شده است و تشكيل نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ديگر دستاوردهاي بخش كشاورزي طي 8 سال اخير بوده است.


منبع : خبرگزاري موج

تعداد مشاهده خبر2 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal