وزارت جهاد کشاورزی
آمادگي وزارت جهادكشاورزي براي هماهنگي سياست‌هاي امنيت غذايي
وزير جهاد كشاورزي گفت: آمادگي خود را براي تعامل و هماهنگي لازم ميان سياستهاي بخش هاي كشاورزي و غذايي، صنعتي و بهداشتي كشور به منظور ايجاد امنيت غذايي اعلام مي كنيم. محمود حجتي در همايش روز جهاني پايدار افزود: پايداري امنيت غذايي نيازمند پايداري توليد و توزيع مواد غذايي است و نوسانات توليد، حوادث، بيماري ها و جنگ، امنيت غذايي بشر را در دنيا تهديد كرده است.
1392/07/22
وي افزود: باتوجه به افزايش جمعيت جهان و پيامدهاي ناشي از تغييرات آب و هوايي و محصولات كشاورزي و توزيع نامتناسب غذا درجهان نگراني هايي درباره امنيت غذايي فراهم كرده است.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه امنيت غذايي مقوله اي است بسيار گسترده افزود: بخشهاي اقتصادي ، كشاورزي ، بازرگاني، صنعتي و بهداشت و درمان در اين مقوله قرار مي گيرند ولي بخش كشاورزي و توليدات آن بخش عمده اي در ايجاد امنيت غذايي پايدار ايفا مي كند.
حجتي افزود: توليد محصولات كشاورزي كافي و قابل رقابت با محصولات رقابتي در عين حفاظت از محيط زيست و توليد محصولات كشاورزي سالم الزاماتي است كه بايد در اين زمينه به آن توجه كنيم.
وي گفت: انجام دادن اين وظايف در بخش كشاورزي در گروي اقدامات و تلاش هاي مشتركي است كه بايد با مشاركت همه حلقه هاي درگير در اين عرصه انجام شود.
وزير جهاد كشاورزي افزود: حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، آمايش توسعه صنايع تبديلي و تكميلي ، نگهداري محصولات كشاورزي و متناسب با الگوي توليد، گسترش ظرفيت ذخيره سازي محصولات كشاورزي و توجه به زنجيره محصولات كشاورزي از توليد به مصرف مهمترين اقدامات لازم در اين زمينه است.

منبع : خبرگزاري مهر
تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal