وزارت جهاد کشاورزی
جلسه شوراي راهبردي طرح سامانه شناسنامه بهره بردار
1390/08/07

دومين جلسه شوراي راهبردي طرح سامانه شناسنامه بهره بردار رأس ساعت 14روز شنبه مورخ 90/8 /7  با حضور جناب آقاي مهندس نيكبخت معاون محترم برنامه ريزي واقتصادي ، معاونين ومشاورين محترم وزير در سالن جلسات معاونت با دستور جلسه ذيل برگزار گرديد.

-     گزارشي از روند پيشرفت ميزان ثبت نام در سامانه شناسنامه بهره بردار

-     بررسي دستورالعمل هاي نحوه حمايت زير بخش ها از سامانه

-     بررسي دستورالعمل هاي اطلاع رساني وتبليغات از طريق رسانه ها

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal