براساس لایحه بودجه سال آینده اهم وضعیت اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه 23 درصد رشد داشته است.
1393/09/26

براساس لایحه بودجه سال آینده اهم وضعیت اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه 23 درصد رشد داشته است. 
 براساس بررسیهای وزارت جهاد کشاورزی از هفت فصل 29 برنامه و 115 طرح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1394 با اعتبار 14489 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال جاری برابر با 11785 میلیارد ریال رشدی معادل 23 درصد را نشان می دهد.

این درحالی است که اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای کل کشور (ملی استانی) در لایحه بودجه سال 1394 برابر با 477694 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال جاری معادل 412509 میلیارد ریال برابر با 15.8 درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1394 در قالب 22 برنامه و 82 طرح با اعتبار 10534.9 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی همین فصل قانون بودجه سال جاری معادل 7870.8 میلیارد ریال 33.8 درصد رشد را داشته است.

یکی از بندهای لایحه بودجه 1394 در بخش کشاورزی مختص اجرای عملیات توسعه روش‌های نوین آبیاری است که مبلغ 300 میلیارد ریال در قالب جز (ط) تبصره دو لایحه بودجه سال آینده و مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در قالب جز 3 بند (و) تبصره 19 لایحه بودجه سال 1394 پیش بینی شده است.

اختصاص 10 درصد از منابع ورودی توسعه ملی در سال 1394 جهت سپرده گذاری نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی به منظور پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به صورت ریالی در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست در قالب جز (د) تبصره (ه) لایحه بودجه سال 1394 یکی دیگر از بندهای لایحه بودجه در حوزه کشاورزی است.

از سوی دیگر با توجه به جهت گیریهای لایحه بودجه سال آینده اعتبار دستگاه‌ها و طرحهای حاکمیتی نظیر سازمان حفظ نباتات در طرحهای مبارزه تلفیقی علیه آفات و توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 183 درصد رشد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در طرح‌های آبخیزداری 106 درصد رشد و مقابله با بیابانی زایی 54 درصد رشد را تجربه کرده است.

اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال (صد میلیارد ریال هزینه ای و 50 میلیارد ریال تملک دارایی) با عنوان ارتقا ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی در قالب جز 71 ردیف متفرقه 550 هزار، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال (صد میلیارد هزینه‌ای و 200 میلیارد ریال تملک دارایی) در قالب جز 133 ردیف متفرقه 530 هزار به عنوان موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی برای اولین بار برای سازمان حفظ نباتات کشور، اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال (700 میلیارد ریال هزینه‌ای و 300 میلیارد ریال تملک دارایی) در قالب جز 79 ردیف متفرقه 550 هزار به عنوان ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور در قالب بند (ی) ماده 143 و بند (الف) ماده 145 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، اختصاص مبلغ 600 میلیارد ریال (250 میلیارد ریال هزینه ای و 350 میلیارد ریال تملک دارایی) در قالب جز 27 ردیف متفرقه 530 هزار با عنوان اعتبار موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و هزینه های سنددار کردن اراضی کشاورزی و مبلغ 2500 میلیارد ریال در ردیف‌های درآمدی بابت فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی به نام وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ردیف‌های متفرقه مصوب در لایحه بودجه 1394 به تصویب رسیده است.

بخش دیگر اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه به اعتبارات هزینه ای اختصاص دارد که در این میان اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه ملی در این لایحه معادل 6512.9 میلیارد ریال که نسبت به اعتبارات مشابه قانون بودجه امسال 23 درصد رشد را داشته در حالی که اعتبارات هزینه کل کشور در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه امسال حدود 20 درصد رشد یافته است.

در لایحه بودجه سال آینده 1200 میلیارد ریال دیگر نیز جذب مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی به اعتبارات هزینه ای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اضافه شده است.

همچنین اعتبار ردیف درآمد -هزینه مربوط به اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی از 200 میلیارد ریال مندرج در قانون بودجه سال 93 به مبلغ 3000 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

پیش بینی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه خرید تضمینی گندم (یارانه نان)، پیش بینی مبلغ 7330 میلیارد ریال به عنوان پرداخت یارانه، نهاده‌ها و عوامل تولید بخش کشاورزی و مبلغ 5 میلیارد ریال به عنوان برگزاری اجلاس سران مرکز بین المللی تحقیقات برنج آسیا مرکزی و غربی نیز از دیگر ردیف‌ها و بندهای اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی مصوب در لایحه بودجه سال 1394 است.

از تبصره‌های اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه 94 نیز می توان به پیش‌بینی تامین اعتبار طرح‌های آب و خاک این وزارتخانه از محل مازاد درآمدهای نفت و میعانات گازی سال آینده، پرداخت تا 85 درصد از هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض، پیش بینی 140 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی تولید داخل، پیش بینی خرید و تجهیزات امداد هوایی به ناوگان اطفا حریق جنگل‌ها، پیش بینی 10 هزار میلیارد ریال برای کمک های فنی و اعتباری جهت توسعه روشهای نوین آبیاری محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه و پیش بینی 52 هزار میلیارد ریال از محل هدفمندی‌ یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید اشاره کرد که البته سهم بخش کشاورزی از مبلغ مصوب شده در اجرای ماده هشت قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها با مصوبات هیات وزیران مشخص می شود.

در بند (ه) تبصره 11 لایحه بودجه سال 1394 کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف شده‌اند.

همچنین در بند (و) تبصره 11 لایحه بودجه سال 1394 کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی، موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت و خشکسالی، سرمازدگی، آفات، بیماریهای همه گیر، حوادث غیرمترقبه یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند، با تایید کارگروه متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مدت سه سال امهال کنند.


منبع :خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

تعداد مشاهده خبر1 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal