كميسيون كشاورزي با 13 فعال و متخصص كشاورزي بسته شد
1391/04/06

كميسيون كشاورزي با تركيب هفت متخصص بخش كشاورزي داراي تحصيلات مرتبط و شش فعال بخش كشاورزي داراي سابقه در كميسيون كشاورزي و يا بخش‌هاي آب و كشاورزي بسته شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايانا، بر اساس سوابق اجرايي نمايندگان عضو در كميسيون كشاورزي، اين كميسيون با هفت متخصص بخش كشاورزي داراي تحصيلات مرتبط و شش نفر از فعالان حوزه كه داراي تجربه كاري در بخش كشاورزي و يا عضويت در كميسيون كشاورزي هستند، بسته شده است كه به نسبت دور هشتم از ميان 23 نفر عضو فعلي، تركيب مطلوبي به‌شمار مي‌رود.

بر اساس اين گزارش، محمد اسماعيل‌نيا نماينده كاشمر با داشتن تحصيلات دكترا در حوزه كشاورزي جنگل، علي ايران‌پور نماينده مباركه با داشتن دكتراي دامپزشكي، ناصر صالحي‌نصب نماينده دشت آزادگان و هويزه با داشتن مدرك فوق‌ليسانس كشاورزي از اهواز، محمدمهدي برومندي نماينده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد با داشتن مدرك مهندسي كشاورزي زراعت، عباس پاپي‌زاده نماينده دزفول با داشتن مدرك فوق‌ليسانس كشاورزي تبريز و غلامرضا نوري قزلجه نماينده بستان‌آباد با داشتن مدرك فوق‌ليسانس مهندسي كشاورزي، بالاترين تخصص‌هاي كشاورزي در كميسيون تخصصي را دارا هستند.

همچنين هدايت ميرمرادزهي نماينده سراوان با داشتن مدرك مهندسي آبياري از دانشگاه شيراز و عضويت در كميسيون كشاورزي دوره هفتم و همچنين داشتن سمت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سراوان جزو فعالان و متخصصان بخش آب و كشاورزي حاضر در كميسيون كشاورزي به‌شمار مي‌رود.

بنا بر اين گزارش، محمدتقي توكلي نماينده اليگودرز كه مديرعاملي شركت آب و منطقه‌اي و مديركل دفتر برنامه‌ريزي شركت مديريت منابع آب وزارت نيرو را در كارنامه داشته و سابقه حضور در مجلس اول، هفتم و هشتم را در كارنامه دارد، به‌عنوان فعال در حوزه آب به تركيب كميسيون كشاورزي پيوسته است.

همچنين حسين نيازآذري نماينده بابل هرچند داراي فوق‌ليسانس مديريت دولتي است، اما مديرعاملي آب و فاضلاب روستايي استان مازندران و مديرعاملي آبفاي آب و فاضلاب استان تهران را در كارنامه خود دارد. وي مدير داخلي و عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي شهرستان بابل بوده است.

عباس رجايي كه رياست كميسيون كشاورزي در سال نخست مجلس نهم به عهده اوست، هرچند داراي مدرك فوق‌ليسانس مهندسي صنايع دانشگاه اميركبير تهران است، اما مدير طرح و برنامه جهاد كشاورزي و مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت دولتي جنگل شفارود و همچنين عضويت در مجلس هفتم و هشتم را در كارنامه دارد.

يونس اسدي كه داراي مدرك ليسانس علوم اجتماعي و برنامه‌ريزي اجتماعي است به‌عنوان نماينده ادواري، عضويت در كميسيون كشاورزي مجلس هشتم را به همراه محمدرضا اميري كهنوج، سيدعلي‌محمد بزرگواري و سيدمحمدسادات ابراهيمي در كارنامه خود دارند.

پس از 13 نماينده مذكور در كميسيون كشاورزي، يعقوب جدگال نماينده چابهار با مدرك ليسانس آموزش ابتدايي، بهرام بيرانوند نماينده بروجرد با مدرك فوق‌ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسي و حبيب برومندداشقاپو نماينده پارس‌آباد و بيله‌سوار با داشتن مدرك سطح دو حوزوي در كميسيون كشاورزي عضو هستند.

همچنين سيدراضي نوري نماينده شوش با داشتن مدرك دكتراي پزشكي، عبدالله سامري نماينده خرمشهر و جزيره مينو با داشتن مدرك ليسانس و علوم اجتماعي و رحمت‌الله نوروزي نماينده علي‌آباد كتول با داشتن مدرك فوق‌ليسانس تاريخ ايران باستان در كميسيون كشاورزي عضو هستند.

بر اساس اين گزارش، سيدشكرخدا موسوي نماينده اهواز با داشتن مدرك فوق‌ليسانس مديريت دفاعي و محمدباقر شريعتي نماينده بهبهان با داشتن مدرك حوزوي به عضويت كميسيون كشاورزي مجلس درآمده‌اند.

گفتني است، كميسيون كشاورزي با داشتن پنج روحاني و 13 فعال بخش كشاورزي و يا متخصص بخش توليد، بسته شده است.

رديف

نام و نام خانوادگي

حوزه انتخابيه

مدرك تحصيلي

سوابق اجرايي

1

محمد

اسماعيل‌نيا

كاشمر، بردسكن و خليل آباد

دكتراي حوزه كشاورزي جنگل‌داري تربيت مدرس

مدير مؤسسه آبخيزداري خراسان، رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي و مديركل دفتر امور روستايي و مناطق محروم استانداري خراسان رضوي

2

علي

ايرانپور

مباركه

دكتراي دامپزشكي دانشگاه آزاد شهركرد

دبير تحريريه خبر صدا و سيماي اصفهان

3

يعقوب

جدگال

چابهار، نيكشهر و كنارك

ليسانس آموزش ابتدايي مركز تربيت معلم شهيد حسيني طباطبايي زاهدان

معاون آموزشگاه‌هاي چابهار و دو دوره عضو شوراهاي اسلامي شهر روستا چابهار، ادوار هشتم، عضويت در كميسيون اصل90

4

محمدرضا

اميري‌كهنوج

كهنوج، منوجان و رودبار

حوزوي

امام جمعه و مدرس حوزه و دانشگاه، ادوار هشتم، عضويت در كميسيون فرهنگي

5

سيدعلي‌محمد

بزرگواري

كهگيلويه، بهمئي و چرام

سطح سه حوزه علميه قم

مسئول سازمان تبليغات مسئول شوراي هماهنگي و دانشگاه آزاد، ادوار هشتم، عضويت دركميسيون كشاورزي

6

هدايت‌الله

ميرمرادزهي

سراوان، سيب و سوران و زابل

ليسانس مهندسي آبياري دانشگاه شيراز

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان و سرباز، فرماندار و عضو هيئت مديره كشت و صنعت، ادوار هفتم، عضويت در كميسيون كشاورزي

7

غلامرضا

نوري قزلجه

بستان‌آباد

فوق ليسانس مهندسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ميانه

كارشناس رئيس اداره، معاون مديريت و مدير سازمان جهاد سازندگي و كارشناس ارشد سازمان جهاد كشاورزي استان

8

محمدتقي

توكلي

اليگودرز

فوق‌ليسانس و مديريت اجرايي تحقيقات آموزش و مديريت

ناظر طرح‌هاي عمراني معاون هماهنگي منابع آب، مديركل اداره‌كل امور آب، مديرعامل شركت آب منطقه‌اي و مديركل دفتر برنامه‌ريزي شركت مديريت منابع آب وزارت نيرو، ادوار اول، هفتم و هشتم

9

عباس

رجايي

اراك، كميجان و خنداب

فوق‌ليسانس مهندسي صنايع دانشگاه اميركبير تهران

مدير طرح و برنامه جهاد كشاورزي، رئيس ستاد پشتيباني و مهندسي جنگ مدير تبليغات و نمايشگاه‌هاي معاونت سياحتي و زيارتي وزارت ارشاد، مديرعامل و رئيس هيئت مدير شركت دولتي جنگل شفارود، رئيس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي، ادوار هفتم و هشتم، عضويت در كميسيون كشاورزي

10

يونس

اسدي

مشكين‌شهر

ليسانس علوم اجتماعي برنامه ريزي اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

بخشدار مركزي مشكين شهر، رئيس گروه برنامه ريزي وزارت كشور استانداري اردبيل، ادوار هشتم، عضويت در كميسيون كشاورزي

11

سكينه

عمراني

سميرم

فوق‌ليسانس علوم جانوري از شهيدبهشتي

ليسانس دبيري زيست‌شناسي، هفت سال دبير دبيرستان، سه سال مدرس دانشگاه پيام نور

12

محمدمهدي

برومندي

مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

فوق‌ليسانس، مهندسي كشاورزي زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

مسئول دفتر نماينده مردم مرودشت، كارشناس امور مالياتي، معاون برنامه‌ريزي و امور عمراني، فرماندار و كارشناس اقتصادي

13

بهرام

بيرانوند

بروجرد

فوق‌ليسانس در رشته مديريت و علوم سياسي

رياست بنياد مستضعفان و جانبازان بروجرد،

14

عباس

پاپي‌زاده

دزفول

فوق‌ليسانس مديريت كشاورزي از تبريز

مشاور معاون وزير و كارشناس پروژه‌هاي بين‌المللي وزارت كشاورزي

15

حبيب

برومند داشقاپو

پارس‌آباد و بيله‌سوار

سطح دو مدرسه آيت‌الله مرعشي نجفي و ليسانس الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي

فرمانده كميته انقلاب اسلامي شهرستان‌هاي مغان كميته انقلاب اسلامي، ادوار سوم

16

محمدباقر

شريعتي

بهبهان

حوزوي

شهردار بهبهان

17

سيدراضي

نوري

شوش

دكتراي پزشكي علوم پزشكي اهواز

مديرعامل سازمان بهزيستي و مديرعامل مؤسسه خيريه عترت شوش، مديرعامل مؤسسه خيريه اميرالمؤمنين شوش و مسئول مركز بهداشتي درماني شوش

18

ناصر

صالحي‌نصب

دشت آزادگان و هويزه

فوق‌ليسانس كشاورزي از اهواز

كارشناس، رئيس امور دام و مدير جهاد كشاورزي

19

عبدالله

سامري

خرمشهر و جزيره مينو

ليسانس علوم اجتماعي پيام نور آبادان

بسيجي ويژه و كارمند وزارت اطلاعات و مسئول حراست شهرداري مينوشهر

20

رحمت‌الله

نوروزي

علي‌آباد كتول

فوق‌ليسانس تاريخ ايران باستان تهران مركزي

رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان علي‌آباد كتول، معاون برنامه‌ريزي پژوهش و منابع انساني آموش و پرورش و مديركل اداره كار و امور اجتماعي، دبير واحدهاي صنعتي استان، دبيركارگروه اشتغال استان، دبير كميته توانمدسازي واحدهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي استان

21

سيدمحمدسادات

ابراهيمي

شوشتر و گتوند

حوزوي اتمام سطح دو و ليسانس تاريخ

روحاني و عقيدتي سياسي نيروي انتظامي و دبير ستا امر به معروف ادوار هشتم، كميسيون كشاورزي

22

سيدشكرخدا

موسوي

اهواز و باوي

فوق‌ليسانس مديريت دفاعي از دانشگاه امام‌حسين

سپاه پاسداران، مدير مسئول برنامه و بودجه سپاه استان، مدرس دانشگاه امام حسين

23

حسين

نيازآذري

بابل

فوق ليسانس مديريت دولتي مؤسسه آموزش عالي پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

مدير داخلي و عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي شهرستان بابل، فرماندار بابلسر، فرماندار بابل، مدير عامل آب و فاضلاب روستايي استان مازندران، معاون مديرعامل آبفا استان، مديرعامل آبفاي آب و فاضلاب استان تهران

منبع: خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا )

تعداد مشاهده خبر4 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal