توليد ۱۱۰ميليون تني و صادرات ۴.۲ ميليارد دلار محصول كشاورزي
1391/11/23

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، از زمان روي كارآمدن دولت نهم و دهم، مي‌توان به موارد متعددي از سياست هاي موفقيت آميز دولت در حوزه‌هاي گوناگون اشاره كرد كه همراه با تغييراتي مثبت، زمينه‌هاي مساعد براي برداشتن خيز رو به جلو در آينده را نويد مي‌دهد.

شاخصه اصلي دولت نهم و دهم كه موتور محرك برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبي يعني عنصري است كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تأكيد داشته و دارند.

دولت نهم و دهم هم براي تحقق عدالت از نظريه‌پردازي و شعارها عبور كرد و وارد مرحله اجرايي شد.

در اوج اين اقدامات، اجراي طرح تحول اقتصادي، توزيع سهام عدالت، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، پيشرفت چشمگير ايران در انجام فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي و پيوستن ايران به جرگه كشورهاي داراي چرخه سوخت هسته‌اي، ورود ايران به فضا و علوم فضايي، اجراي اصل 44 قانون اساسي، طرح مسكن مهر، اجراي طرح پزشك خانواده، ايجاد 2.5 ميليون شغل براي گروه‌هاي مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگي ، هنري و ورزشي و بسياري موارد ديگر است.

دولت نهم و دهم، انجام 100 سفر استاني در طول هفت سال گذشته و ديدارهاي گسترده و بي‌واسطه رئيس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان‌ها و تهران، اهتمام ويژه به حل مشكلات مردم كه از طريق دريافت نامه‌ يا شنيدن رودروي مشكلات و درد دل آنها منعكس مي‌شوند، از مصاديق اين جهت‌گيري اساسي دولت است كه مي‌توان آن را يك خصوصيت نهادينه شدن در دولتمردان تلقي كرد.

در 34 بهار انقلاب اسلامي و در راستاي اطلاع رساني شفاف از فعاليت‌ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه‌هاي اجرايي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت در سلسله گزارش‌هايي به انعكاس فشرده و چكيده اهم خدمات و دستاوردهاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در قالب كارنامه مهر در طول دولتهاي نهم و دهم مي‌پردازد، اما به طور يقين جمع آوري و انعكاس كامل عملكرد و خدمات دولت كه در اين مدت به اذعان بسياري از افراد و حتي منتقدان تلاشي بي وقفه و بي نظير پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون داشته، كاري سخت است كه مجالي طولاني مي طلبد.

*نگاهي به عملكرد وزارت جهاد كشاورزى در بخش‌هاى مختلف

با وجود پيشرفت‌هاي مهم در فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش كشاورزي همچنان در عرصه اقتصاد و امنيت جوامع مختلف داراي جايگاه ويژه‌اي است.

از ديدگاه توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي وظائف مهم و اساسي را برعهده دارد.

بخش كشاورزي و منابع طبيعي علاوه بر رسالت‌هاي متعددي كه براساس سياست هاي كلي نظام بر عهده دارد (تامين غذا، احياء منابع طبيعي و توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد)، مسئوليت بسيار اساسي تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي را نيز عهده دار است.

همچنين ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان از ديگر مسئوليت‌هاي بر شمرده بخش كشاورزي و منابع طبيعي براساس سياست‌هاي كلي نظام است.

براساس گزارش ارائه شده ، توليد محصولات كشاورزي در سال 1390حدود  110 ميليون تن، توليد محصولات زراعي در سال 1390 حدود 77.2 ميليون تن، توليد محصولات باغي در سال 1390 حد حدود 17.1ميليون تن، توليدات دام و طيور در سال 1390 حدود 14.3 ميليون تن و ارزش صادرات محصولات كشاورزي در سال 1390 به 5ميليارد و 884 ميليون دلار رسيده است.

ارزش صادرات محصولات كشاورزي از 2ميليارد و 277ميليون دلار در سال 84 به 4ميليارد و 283ميليون دلار در 9 ماهه 1391؛ حجم صادرات محصولات كشاورزي از 2 ميليون و 508 هزارتن در سال 84 به 3061 هزارتن نه ماهه1391؛اراضي تجهيز شده به سيستم آبياري تحت فشار از 493 هزار هكتار درسال 84به 1247هزارهكتار نه ماهه1391؛احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي از 262 هزار هكتار در سال 84 به 604 نه ماهه1391؛ احداث و بهسازي كانالهاي آبياري عمومي از 567 هزار هكتار در سال 84 به 1006هزار هكتار در 9 ماهه1391؛عمليات تجهيزنوسازي اراضي مدرن از 531هزار هكتار درسال 84 به 899 هزارهكتار درنه ماهه1391؛تجهيز و نوسازي اراضي سنتي از456هزار هكتار درسال 84 به 635هزار هكتار در نه ماهه 1391؛تامين آب از اجراي طرحهاي كوچك تامين آب از5019ميليون متر مكعب در سال 84به 8443 ميليون متر مكعب در نه ماهه 1391 و ظرفيت جذب مواد خام صنايع تبديلي كشاورزي از 6 ميليون و 829 هزارتن در سال 84 به 30 ميليون و 389 هزار تن نه ماهه 1391 رسيد.

*عملكرد آب و خاك

اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار 113 هزار و 117 هكتار پوشش نهرهاي سنتي 3260 هكتار تجهيز و نوسازي اراضي مدرن 27 هزار و 461 هكتار بود.

عمليات تجهيز و نوسازي اراضي تعاوني‌هاي توليد روستايي 8 هزار و 605 هكتار

عمليات تجهيز و نوسازي اراضي طرح احيا و توسعه كشاورزي 4200 هكتار

علاوه بر آن در سال 1389 اقدامات زير انجام يافته است:

احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي در سطحي معادل 45446 هكتار

انتقال آب با لوله برابر 2668 هكتار

احداث و بهسازي كانال هاي آبياري عمومي معادل 61360 هكتار

عمليات تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري برابر 4869 هكتار

عمليات تجهيز و نوسازي اراضي سنتي معادل 16727 هكتار

عمليات تجهيز و نوسازي طرح شركت هاي سهامي و زراعي معادل 130 هكتار

عمليات احداث جاده دسترسي برابر 661 كيلومتر

ميزان آب استحصال شده از طرح هاي كوچك زود بازده تامين آب معادل 423 ميليون متر مكعب

عمليات احيا و مرمت قنوات برابر 109 ميليون متر مكعب (معادل 1090 كيلومتر)

بررسي توليد محصولات كشاورزي

*توليد محصولات گياهي:

ميزان توليد كل محصولات زراعي 73 ميليون و 426 هزار تن

ميزان توليد گندم 15 ميليون و 29 هزارتن

ميزان توليد شلتوك 2 ميليون و 288 هزار تن

ميزان توليد ذرت دانه‌اي يك ميليون و ۷۳۶ هزار تن

ميزان توليد حبوبات 566 هزار تن

ميزان توليد چغندرقند 3897 هزار تن

ميزان توليد نيشكر 5 ميليون و 685 هزار تن

ميزان توليد پياز 1923 هزار تن

ميزان توليد محصولات سبزي و صيفي (محصول تابستانه) 17 ميليون و 374 هزار تن

ميزان توليد علوفه (شامل يونجه، شبدر و ساير نباتات علوفه‌اي) 16 ميليون  و 846 هزار تن

*محصولات باغي

بر اساس اطلاعات غير رسمي از معاونت امور توليدات گياهي ميزان توليد محصولات باغي در سال 1389 بيش از 16 ميليون و 799 هزارتن بوده كه ۸.۱ درصد افزايش داشته است.

در سال 1389 ميزان توليد سيب و دانه دارها 3 ميليون و 435 هزار تن، مركبات 4 ميليون و 730 هزارتن، خرما يك ميليون و 169 هزار تن، پسته 312 هزارتن و گردو 265 هزارتن بوده است.

*معاونت دام و طيور:

ميزان توليدات دام و طيور به ۱۳ميليون و ۶۵۳ هزار تن در سال 1389 رسيد.

ميزان توليد گوشت قرمز به ۹۳۳.۶ هزار تن در سال 1389 رسيد.

ميزان توليد گوشت مرغ به يك ميليون و ۶۶۶.۴ هزار تن در سال 1389 رسيد.

ميزان توليد تخم مرغ به 767 هزار تن در سال 1389 رسيد.

ميزان توليد شير به ۱۰ميليون و ۲۴۲ هزار تن در سال 1389 رسيد.

شيلات

ميزان توليد شيلات و آبزيان (صيد و آبزي پروري) به ۶۶۳.۷ هزارتن در سال 1389 رسيد.

توليدات آبزي پروري به ۲۵۱.۴ هزار تن در سال 1389 رسيد.

مجموع صيد از آبهاي شمال و جنوب به 3/412 هزار تن در سال 1389 رسيده است كه از اين ميزان حدود 5/368 هزارتن از صيد جنوب و 8/43 هزارتن مربوط صيد شمال است.

*سازمان حفظ نباتات:

مبارزه با آفات، بيماري هاي گياهي و علف هاي هرز كه هر ساله خسارت زيادي به محصولات كشاورزي وارد مي‌كند، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. بديهي است سطوح فعاليت ها و اقدامات مرتبط با مبارزه با آفات، بيماري هاي گياهي تابع مستقيمي از سطح زيركشت ميزبان ها و طغيان يا عدم طغيان آفات و امراض است. اقدامات قرنطينه‌اي نيز هر ساله متناسب با فهرست آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي داخلي كشور (كاهش و يا افزايش آفات در فهرست مذكور)، شرايط محيطي، حجم صادرات و واردات محصولات و كالاهاي كشاورزي صورت مي‌گيرد.

بنابراين روند ثابت و يا كاهشي عملكرد برخي از فعاليت ها نه تنها بيانگر كم توجهي يا كاهش سطح فعاليت ها به معني عام آن نيست بلكه به نوعي نتيجه كارآمدي اقدامات انجام يافته در سالهاي قبل و يا بهبود شرايط محيطي و نياز به سطوح اقدام پائين تر در سالهاي بعدي است.

*سازمان دامپزشكي

فرآورده‌هاي دامي بخش اعظمي از مواد غذايي مصرفي در جامعه را تشكيل مي‌دهند كه براي افزايش كيفيت فرآورده‌ها، كاهش ضايعات و جلوگيري از تلفات توجه به مسائل بهداشتي دام ضروري است. شيوع بيماري‌هاي دامي از قبيل آنفلوانزاي طيور، جنون گاوي و تب برفكي مي‌تواند‌ توليد و تجارت فرآورده‌هاي دامي را به شدت تحت تاثير قرار دهد.

در راستاي اجرائي كردن بند «و» ماده 18 قانون برنامه چهارم، دامپزشكي كشور با تأمين بهداشت دام و افزايش سطح پوشش بهداشتي دام ها در برابر بيماريهاي دامي، توسعه كمي و كيفي قرنطينه‌ها، توسعه كشتارگاه‌هاي صنعتي و مراكز جمع‌آوري بهداشتي شير و همچنين كنترل بيماري‌هاي دامي مهم نظير آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و تب برفكي توانسته است، نقش مهمي در تحقق تأمين 29 گرم پروتئين حيواني (دامي و شيلاتي) ايفا كند.

*صندوق بيمه محصولات كشاورزي

قانون بيمه محصولات كشاورزي بصورت يك مادة واحد و 7 تبصره در جلسة مورخ 1/3/1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 25/3/62 به تصويب شوراي نگهبان رسيد. اصل اين قانون كه سرآغاز تحولي جديد در حمايت از بخش كشاورزي شد.

به موجب قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 22/10/87 مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بيمه محصولات كشاورزي، بيمه ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاههاي آب كشاورزي، تأسيسات آبياري، فعاليت ها و كليه خدمات كشاورزي و عوامل توليد ( ماشين‌آلات ، ابزار و ادوات كشاورزي در قبال حوادث بيمه پذير به عنوان وسيله‌اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزي به عهده صندوق بيمه كشاورزي گذاشته شده است.

با توجه به تكاليف قانوني صندوق بيمه و لزوم حمايت بيشتر از توليدكنندگان با توسعه خدمات بيمه‌اي در اين سال تعداد محصولات تحت پوشش با نزديك به 14 درصد افزايش از 110 محصول به 125 محصول رسيد كه در تعداد 907 تعرفه به بيمه‌گذاران ارائه شد و در هنگام بروز حوادث قهري تحت پوشش، كشاورزان طرف قرار داد بيش از 6 تريليون و 600 ميليارد ريال غرامت دريافت كردند.

*اقدامات و راهكارهاي اجرايي

موضوعات تحقيقاتي استانداردسازي فرآيندهاي بيمه‌اي ( از قبيل تعيين پتانسيل توليد و ارزيابي خسارت ها)، بهره‌گيري از فناوري هاي RS و GIS در ارزيابي خسارت ها و نقش بيمه در مديريت ريسك بخش كشاورزي از جمله عمده ترين موضوعات تحقيقاتي و پژوهش طي سال‌هاي اخير به شمار مي روند وحدود 30 پروژه تحقيقاتي به منظور ارتقاء كيفي عمليات بيمه كشاورزي در جهت افزايش رضايتمندي بيمه گذاران انجام شده از درصد رشد برخوردار بوده است.

بسترسازي جديد براي استفاده از بخش خصوصي در توسعه بيمه از طريق تشكيل 340 شركت ( 630 دفاتر اصلي و فرعي ) خدمات بيمه‌اي با نظارت ستاد صندوق بيمه در كل كشور، تقويت و بازنگري وظايف ستادهاي بيمه در استان ها، برقراري كارمزد انگيزشي جهت شركت‌هاي خدمات بيمه، اجراي طرح سامانه الكترونيكي بيمه كشاورزي در سراسر كشور، تقويت تعامل فيمابين صندوق بيمه با مسئولان و تشكلات صنفي و علمي بخش كشاورزي وتفاهم نامه همكاري با شركت‌هاي بيمه تجاري نيز در زمره اقدامات صندوق بيمه كشاورزي در اين سال است.

*بيمه محصولات كشاورزي

صندوق بيمه محصولات كشاورزي كه به موجب قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي از تاريخ 22/10/87 به «صندوق بيمه كشاورزي» تغيير نام يافت در اجراي اهداف تاسيس خود، وسيله اي براي نيل به اهداف و سياست هاي بخش كشاورزي است. اقدامات اين صندوق در چارچوب اهداف كمي و كيفي و اعتبارات برنامه هاي سالانه مصوب مجمع عمومي انجام داده كه موارد آن به شرح زير بوده است.

تعداد محصولات تحت پوشش بيمه

تعداد محصولات تحت پوشش بيمه به 125 محصول (قطعي و آزمايشي) بيش از شده است.

گزينه‌هاي تعرفه‌اي

براي ايجاد تنوع تعرفه‌اي و اختيار عمل بيمه‌گر و بيمه گذار در انتخاب نوع تعرفه، طبق آخرين آمار تعداد تعرفه‌هاي برقرار شده در سال 89 به 1000 مورد افزايش يافته است.

تعداد بيمه گذاران

عليرغم اختياري بودن بيمه محصولات كشاورزي و همچنين ساختار توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي از يك سو و پايين بودن فرهنگ بيمه‏اي و نيز برخي محدوديت‌هاي اعتباري ناشي از اجبار صندوق بيمه براي تعيين سقف‌هاي بيمه‌اي در مناطق و محصولات مختلف، طبق آخرين آمار تعداد بيمه گذاران در سال 89 به 73/1 ميليون بهره بردار بالغ شده است.

اراضي تحت پوشش بيمه

طبق آخرين اطلاعات ميزان اراضي زراعي تحت پوشش بيمه در سال 89 به 4156 هزار هكتار و ميزان اراضي باغي تحت پوشش بيمه به 426 هزار هكتار رسيده است.

*ميزان دام و طيور تحت پوشش بيمه

ميزان دام تحت پوشش در سال 89 شامل 9988 هزار واحد دامي و ميزان طيور تحت پوشش به 593 ميليون قطعه بالغ شده است.

طرح هاي منابع طبيعي تحت پوشش بيمه

ميزان طرح هاي منابع طبيعي تحت پوشش بيمه قرار داده شده به 3089 هزار هكتار رسيده است.

حق بيمه دريافتي

حق بيمه دريافتي به 4113 ميليارد ريال در سال 89 (9/25 درصد) افزايش يافته است.

ميزان غرامت پرداختي

ميزان غرامت پرداخت شده به كشاورزان به 5 تريليون و 608 ميليارد ريال در سال 89 (2/13 درصد) افزايش يافته است.

سازمان تعاون روستايي ايران

فعاليت هاي صورت گرفته از سوي تعاون روستايي در سال 1389 به شرح زير است:

خريد تضميني محصولات كشاورزي(كلزا، جو، آفتابگردان ، خرما و پياز پائيزه) مجموعاً به ميزان 6/1 ميليون تن و به ارزش تقريبي 6/4 هزار ميليارد ريال است كه ارزش ريالي آن نسبت به زمان مشابه سال گذشته كاهش يافته كه بيانگر كاهش ضرر و زيان دولت است.

•خريد توافقي محصولات كشاورزي به ميزان 3/1 ميليون تن مي باشد.

•تأمين، توليد و توزريع انواع نهاده‌هاي كشاورزي (بجز بذر) توسط تعاوني هاي تحت پوشش به ميزان 562 هزار تن كه نسبت به سال قبل 41 درصد كاهش يافته است.

•تأمين، توليد و توزيع انواع بذر به ميزان 118 هزار تن كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزايش داشته است.

•ايجاد غرف عرضه مستقيم، محصولات كشاورزي به تعداد 200 مركز با 1024 غرفه در سطح كشور به منظور كمك در تنظيم بازار محصولات كشاورزي

•توزيع كالاهاي اساسي ( قند و شكر و...) مورد نياز روستائيان توسط تعاوني ها به ميزان 1 ميليون تن كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 36% كاهش داشته كه بيانگر انتزاع توزيع آرد روستائيان از شبكه و الحاق به وزارت بازرگاني است.

•ساماندهي مجامع بيش از 750 تعاوني.

•توسعه و تجهيز واحدهاي اعتباري در تعاوني ها به جهت جذب سپرده‌هاي خرد روستائيان به ميزان 1000 ميليارد ريال.

•ارزشگذاري سهام 375 تعاوني.

•آموزش اعضاء اركان و كاركنان تعاوني‌ها و زنان روستايي به ميزان 143 هزار نفر روز

•آسيب شناسي، كارآمدسازي تعاوني هاي زيانده و تعيين تكليف 330 تعاوني

•استقرار نظام صنفي كارهاي كشاورزي در 76 شهرستان و عضوگيري 35 هزار نفر از كشاورزان

•تأسيس شركت خدمات بيمه اي (حامي نوين روستا ايرانيان) در اتحاديه مركزي شركت هاي تعاوني توليد با فعال شدن بيش از 100 واحد بازاريابي در شركتهاي تعاوني توليد سراسر كشور (برنامه كلي رساندن اين واحد ها از 100 مورد به 400 مورد مي باشد)

•افزايش سطح پوشش شركتهاي سهامي زراعي به بيش از 100 هزار هكتار در 40 شركت (در 20 شركت كليه عمليات پايان يافته است)

•سطح پوشش شركت هاي تعاوني توليد به بيش از 4 ميليون هكتار افزايش پيدا كرده است.


منبع : خبرگزاري فارس

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal