برگزاري جلسه شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي با گروه كامپو برزيل
جلسه شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي با گروه كامپو برزيل در تاريخ12/8/87 در وزارت جهاد كشاورزي
1387/08/15

 

جلسه شركت هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي با گروه كامپو برزيل

12/8/87

 

بيانات اميليانو رئيس گروه كامپو در برزيل:

 

-        اشاره به وجوه تشابه ايران و برزيل

-        اشاره به موافقتنامه امضا شده بين سفير محترم ج.ا.ايران در برازيليا و رييس كامپو

-        تأثير اين سفر براي شناخت بيشتر ايران

-        معرفي گروه كامپو (سال تاسيس  1978 به صورت مشترك بين برزيل و ژاپن)

-        30 سال از تأسيس شركت مي گذرد.

-        پروژه اي مختص به بخش مركزي برزيل است.

-        تا سال 1980، كشاورزي در بخش جنوبي به برزيل مستقر بود.

-        مشاوره، كود، بيوتكنولوژي (بخشهاي فعال در كامپو)

-    بيوتكنولوژي شامل خاك، كشت، بافت، كودها، اصلاح خاك و بررسي محيطي  داراي آزمايشگاه مربوط به اكولوژي و محيط زيست

-        استفاده از ماهواره براي توسعه كشاورزي

-        - بخش مشاوره در خصوص چگونگي كاشت ونحوه آن

-        - انجام فعاليتهايي در محيط زيست  و مشاوره در اين بخش

-        - ايده اي آن كلاً مختص كشاورزي نبوده و به محيط زيست توجه مخصوصي دارد.

-    - سازماندهي كشاورزان، توليد كنندگان، خدمات فني مورد نياز آنها، آموزش توليد كنندگان ، نقشه برداري از جمله فعاليتهاي شركت است.

-        - توسعه سوختهاي زيستي در دست بررسي است.

-    - برزيل در زمينه اتانول ( سوخت بدست آمده از نيشكر) بسيار تجربه دارد. ماشين ها، فلكس هستند يعني از سوخت اتانول و بنزين استفاده مي كنند.

-        21 پروژه در 7 استان در دست اجراست.

-     اين پروژه از سال 1980 تا 2002 ادامه داشت. 503 هزار هكتار زمين را در بر مي گيرد. به حدود 21 ميليون هكتار رسيد.

-    در اين مجموعه ابتدا 21% توليد غلات ديده مي شد. كشاورزي در بخش جنوبي متمركز بود. اين پروژه كشاورزي را به قسمت هاي مركزي كشاند.

-        - در طي 25 سال عمر شركت ، همكاري نزديكي با دولت برزيل و سازمان مطالعات و تحقيقات برزيل داشته اند.

-        - تأمين مالي از سوي دولت ژاپن و برزيل صورت مي گرفته است.

-        هر قسمت از پروژه ها، تعاوني هايي دارد.

-    اين شركت همراه وزارت كشاورزي برزيل همكاري در زمينه تهيه زمين كشاورزي و طرحهاي تكنيكي را برعهده دارد.

-        - از 21 پروژه، 11 پروژه در بخش شمال شرقي (ميناس جرايس) نزديك برازيليا قرار دارد.

-    اين منطقه رتبه اول را در راههاي شوسه، رتبه دوم در جمعيت، رتبه چهارم در GDP و رتبه پنجم در توليدات كشاورزي دارد.

-        - در فاصله سالهاي 1991 تا 2008 زمين هاي كشاورزي كمتر ، ليكن توليدآنها بيشتر شد.

-        از شروع پروژه تا سالهاي آخر، تكنولوژي باعث شد محصول بيشتري بدست آيد.

-        توليدات عمده منطقه قهوه، سويا، نيشكر، ذرت و دومين منطقه در توليد ذرت برزيل

-        - ششمين استان توليد كننده در سويا

-        - داين استان به 10 منطقه بزرگ تقسيم مي شود.

-        - بخش نورواسته براي فعاليت ايرانيان در نظر گرفته شده است.

-        - قيمت اين اراضي ارزانتر از ساير مناطق برزيل است.

-        - تجهيزات مورد نظر  ، تعاوني ها، شركاء و ساير مسايل مربوط به پروژه مهم است و فقط خريد زمين كافي نيست.

-        - در سال 1960، پايتخت از بخش ساحلي به بخش مركزي انتقال يافت.

-        - از دهه 80، بخش مركزي بسيار توسعه يافت.

-        - در تمام برزيل، هيچ پروژه اي به اين اندازه شكوفا نبوده و رشد سريع نداشته.

-        - اهداف اوليه، با كمك ژاپني ها، گسترش ابتدايي اراضي و نه فروش كامل محصولات بود.

-        ابراز تمايل براي تأمين شركت مشترك ايراني و برزيلي

-        400 هزار هكتار قابل تقسيم به قطعات 10 هزار هكتاري

-        - شروع پروژه با 10 هزار هكتار، استقرار در كامل وسايل در محل پروژه و سپس ادامه آن به قطعات ديگر

-        طبق قوانين لازم است محصولات به شكل تجاري در بيايند.

-        - در پي آن هستيم كه ماليات بر درآمد محصولات صنعتي كاهش يابد.

-        - يك بانك ايالتي در جهت توسعه آن استان به ما كمك مي كند.

-        - يكي از اهداف اين بانك توسعه منطقه ميناس است.

-        - مسير راه آهن از اين منطقه عبور نموده و به يكي از بنادر اصلي برزيل وصل مي شود.

 

آقاي مهندس موحديان:

-        تشكراز اظهارات اميليانو و درخواست فرصتي براي طرح پرسشهاي مورد نظر .

طرح پرسشها:

س- آيا مطالعات مدون صورت گرفته؟

پ- مطالعه به آن مرحله نرسيده از طريق سفارت در برزيل بايد دنبال شود.

س- كليه مراحل توليد تا ارايه محصول چه هزينه اي را در بر دارد ؟

پ- اگر هيأتي از وزارت كشاورزي مايلند به برزيل بيايند، بين ماههاي شهريور تا ارديبهشت سفر نمايند كه زمان كاشت است.

س- قيمت زمين، پراكندگي زمين ؟

پ- 10 هزار هكتار زمين، حدود 1200دلار  هر هكتار

جنوب برزيل بسيار گران است. در استان سائوپولو (مركز كشت نيشكر) نيز قيمت زمين بالاست. مرز 3 استان مشخص شده نيز بسيار گران است.

متمركز كردن اراضي در يك منطقه مشكل است. بين 50 تا 80 هزار هكتار مي توان اراضي را يكپارچه نمود.

س: هزينه لازم براي سرمايه گذاري تا بهره برداري چقدر است؟

پ: سرمايه گذاري 10 ساله است.  77/8 درصد بهره بانكي است.

بعد از سال چهارم ميتوان عايدات داشت.

000/274/1 رئال هزينه در 10 هزار هكتار كه80% بصورت وام و 20% با بنيه مالي فرد قابل تأمين است.

 

آقاي مهندس شافعي نيا:

- اشاره به حضور نماينده هايي در بخش گوشت و ضرورت دسترسي به اين اطلاعات

س: در زمينه شير فعاليت خوبي داشته ايم 7 هزار رأس گاو شيري به ونزوئلا     فرستاده ايم. آيااين منطقه توانايي پرورش دام دارد؟

پ: اين جنبه مطلوب، قضيه است. پروژه اي به وزارت كشاورزي داده اند كه اراضي 6 ماه محل كاشت محصول و 6 ماه چراگاه دام باشد.

-        اين منطقه 6 ماه باران دارد لذا محل بسيار خوبي براي كاشت محصول است.

پروژه شامل كشت، كشاورزي، امور دامي و جنگل است.

س: بررسي چگونگي حضور بانكي در ايران يا برزيل براي امور مرتبط با توجه به واسطه بودن بانك سوئيس در امور تجاري و اقتصادي

پ: در اين مورد صحبتي نشده بود.البته  برادرشان رئيس بانك مركزي است و مي توانند ازايشان اطلاعاتي اخذ كنند( قابل قبول نبودن مراودات  سالجاري بين دو كشور با توجه به مسايل مطرح در حوزه بانكي).

قول بازتاب اين مسأله از سوي وزير امور خارجه برزيل

 

س:: منابع طبيعي باران است يا چاه و رودخانه ؟

راه دسترسي به زمين چگونه است (از طريق دولت يا افراد)؟

درمنطقه يادشده برق هست؟

آيانهاده هاي كشاورزي، سوبسيد دولتي دارد؟

 درآمد خالص هر هكتار چقدر است؟

چگونگي مشخصات اقليمي منطقه و تملك  آن در قالب  دولتي يا فردي؟

پ: كشاورزي ديمي است. براي نوشيدن افراد چاه لازم است.  آب كافي براي آبياري وجود دارد.

در محدوده  اراضي راه ايجاد مي شود. شهرداريهاي هر منطقه راههاي ارتباطي را ايجاد مي كنند. بخش عظيمي از مناطق آسفالته است و خاكي نيست. منطقه ، برق و آب آشاميدني و تسهيلات اسكان را دارا است.

سوبسيد به هيچ ارگاني ارايه نمي شود.

فصل برداشت متقارن با زمان بارندگي نيست.

هرگوني 60 كيلويي سويا، 40 رئال  حدود 18 دلار است.

 هرگوني 60 كيلويي ذرت، 115 دلار ارزش دارد .

مركزي در برزيل وجود دارد كه مشاوره لازم را به كشاورزان مي دهد.

ارتفاع 500 تا   1100پايي ،  دما بين 15 تا 35 30 درجه ، ميانگين دما 22 درجه

 

 

آقاي مهندس موحديان:

- اميدواري براي تحكيم روابط با مذاكرات وزراي امور خارجه دو كشور

 

ملاحظات :

-        با استقبال طرف ايراني مقرر شد تا به منظور آشنايي و انجام فاز مطالعاتي ، هياتي از كشورمان عازم برزيل شده و از نزديك با منطقه آشنا شوند.

-        به منظور ايجاد تسهيلات لازم در امور بانكي ، پيشنهاد داير شدن شعبه اي در برزيل از بانكهاي خصوصي ايران مطرح شد تا با عدم پرداخت مبالغي به بانك واسطه در سوئيس ، مقادير قابل توجهي از هزينه ها به دولت ايران بازگردد.

تعداد مشاهده خبر0 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal