معرفی مدیران معاونت

دکتر عبد المهدی بخشنده
سمت : معاون برنامه ریزی و اقتصادی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی و ا قتصادی
تلفن محل کار: 43544011


مهندس مصطفی کیاکجوری
سمت : قائم مقام محترم معاون وزیر
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی واقتصادی
تلفن محل کار: 43544001-3
 
مهندس احمد صفی
 سمت :مشاور معاون وزیر ورئیس ستاد معاونت
محل کار:وزارت جهاد کشاورزی - معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی
تلفن محل کار: 43544001-2

مهندس آزاد نارنجیان
سمت : مشاور معاون وزیر
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی واموراقتصادی
تلفن محل کار: 43544012

مهندس حسن قاسمی
سمت : مدیر کل برنامه وبودجه
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – دفتر برنامه وبودجه
تلفن محل کار: 435449001
 
 
دکترخالدی
سمت : مدیر کل دفتر امور اقتصادی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – دفتر امور اقتصادی
تلفن محل کار: 43544600-1
 
مهندس کریم احمدی
سمت : رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن محل کار: 64582301-2
 
مهندس سید رسول شجاعی
سمت : مشاور وزیر ورئیس گروه مجامع و شرکتها
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – گروه مجامع و شرکتها
تلفن محل کار:43544960

مهندس موسوی
سمت : مدیر کل دفترمدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – گروه تخصصی خشکسالی سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی
تلفن محل کار: 43544650
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
13425
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal