فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 173 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان
بخشنامه شماره (1) وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: فرآیندها و نحوه اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 8 آیین نامه اجرایی جزءهای 2 و 3 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99
مقایسه تطبیقی آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹
اختصاص اعتبار برای تکمیل بازسازی و آبگیری سردهنه های کشاورزی سیل زده در استان های مازندران، گیلان و گلستان
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی در راستای اجرای آئین نامه اجرایی جزءهای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
آیین نامه اجرایی جزء (۳-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
آیین نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
وضعیت تخصیص طرحهای تملک دارایی ملی سال99 منتهی به99/06/25
دستورالعمل اجرایی بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1399
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید هشت دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز تولید داخل
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح عبارتی در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در بخش ۳ شهرستان شیراز استان فارس
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در استان فارس
آیین نامه اجرایی جزءهای ۲ و ۳ بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal